Nyheter

2015-05-05
Sport & Adventure kommer delta i Öviksmässan och föreningar eller företag so...
2014-12-05
Sport & Adventure är mycket stolta att vi i samarbete med IBK Dalen, Örnsköl...
Page-part not found : PagePostNews

Sportkompetens

Sportkompetens

Med mångårig kunskap inom föreningslivets villkor och problemställningar erbjuder vi en möjlighet för föreningar att kunna ha ett fungerande kansli med medlemsservice och administration och bistå föreningen med kunskap och flexibel arbetsbelastning.

Vi erbjuder effektiv hantering av er förening och och inget krav på egen personal med tillkommande personaladministration och arbetsgivaransvar eller bristande öppettider.

Tjänster

Avtalskansli
Vi sköter föreningens kansli och föreningen har en utsedd kontaktperson hos oss som ni alltid kan ta kontakt med samt tillgång till övrig kompetens hos oss. Ni kan givetvis även välja en del av våra tjänster
 • Hantering av telefon
 • Hantering av post
 • Hantering av e-post
 • Hantering av hemsida
 • Administration av bokningar, event m.m.
 • Medlemsregister, utskick
 • Föreningsstöd och bidragssökningar
 • Layout, trycksaker
 • Utveckling av förening
 • Utveckling av föreningsarrangemang
 • Tävlingsadministration
 • Projektledning i föreningen
 • Fakturahantering
 • (Bokföring hanterar vi idag via extern tjänst, målsättning att även kunna erbjuda den tjänsten)
Avropskansli
När det uppstår behov vid kort varsel ex vid sjukskrivningar, anhopningar av kanslijobb, vid egna event. Ni väljer själv vad ni behöver hjälp med.
Är du intresserad av att veta mer kontakta oss.